Om oss

Kurbit – Dalarnas största kommunikationsoperatör – är ett samverkansbolag för Stadsnätsbolagen i Dalarna.
Stadsnätsbolagen äger det passiva nätet i sina respektive städer – fiber och kablar – medan Kurbit i rollen som kommunikationsoperatör äger och ansvarar för det aktiva nätet. Det är Kurbit som ljussätter fibern och gör det möjligt att skicka data i nätet.
Kurbit har också ansvar för att fylla nätet med tjänster från olika leverantörer, som som slutkunden sedan kan välja fritt mellan. Det är vi som sköter trafiken mellan tjänsteleverantör och slutkund. Vi installerar och hanterar även den aktiva tekniska utrustningen, som anslutningsboxen i hem och fastigheter, och ser till att rätt tjänst sänds till rätt bostad.